เชิญชวนส่งภาพถ่าย "มุมมองผู้ป่วย"

ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการชุมชนกรุณาภาคเหนือ

วันที่ 10 - 12 ก.พ. 66 ณ โหล่งฮิมคาว จ.เชียงใหม่

ภาพถ่ายสะท้อนมุมมองของผู้ป่วยติดเตียง ผู้เจ็บป่วยระยะสุดท้าย กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ที่ทำให้สังคมเข้าใจชีวิตและโลกของผู้ป่วยมากขึ้น

เปิดรับภาพตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ก.พ. 66

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับบริการดูแลใจด้วยไพ่ฤดูฝน

⭕️ เชิญชวนผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ที่ต้องการการรับฟัง รับบริการดูแลใจด้วยไพ่ฤดูฝน 🌈

⭕️ เป็นบริการรับฟังในรูปแบบออนไลน์ ใช้เวลาครั้งละ​ 30 - 60​ นาที ⏰ เป็นการพูดคุยแบบตัวต่อตัว โดยใช้ไพ่ฤดูฝนช่วยทำความเข้าใจตนเอง ท่านที่ต้องการเพื่อนรับฟัง สามารถติดต่อได้ทาง​ Line Official ของชุมชนกรุณาขะไจ๋ แจ้งวันเวลาที่สะดวกรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย​ 2​ วัน 👩🏻‍💻

⭕️ โดยสามารถนัดหมายการรับบริการ ได้ที่ line official : @cocokajai

⭕️ ค่าบริการ : บริจาคตามกำลังทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทีมขะไจ๋

มาให้ขะไจ๋ดูแลใจกันนะคะ ❤️

Living well, Dying well

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ทีมขะไจ๋ได้ริเริ่มทำงานชุมชนกรุณาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง ต่อมาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้ขยายการทำงานไปสู่พื้นที่ออนไลน์ เกิดเป็นชุมชนกรุณาออนไลน์

ตลอดระยะเวลาดำเนินงานมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ทีมขะไจ๋ลงมือทำไปแล้วกว่า 3,600 คน ผ่านการวางแผนดูแลล่วงหน้า (เกมไพ่ไขชีวิต เขียนสมุดเบาใจ) การดูแลใจผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคคลทั่วไป รวมทั้งกิจกรรมเพื่อการสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาอื่น ๆ เช่น กิจกรรมอาสาสมัครในโรงพยาบาล

visitor counter